Šią Privatumo politika (arba Taisyklės) reglametuoja pagrindines taisykles,
principus ir tvarką kaip Multisiuntos UABmultisiuntos.lt, multiparcels.com ir siuntų
valdymo plaforma platform.multiparcels.com renka, naudoja ir saugo bet kokią
informaciją kurią suteikiate naudodamiesi šiomis svetainėmis.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Asmens duomenys – informacija, leidžianti identifikuoti
Vartotoją, pvz. : vardas, pavardė, el. paštas, adresas, pašto kodas:
vartotojai, patys juos pateikia registruodamiesi, užsakydami siuntos
pristatymą svetainėse multisuntos.lt, multiparcels.com
ir/ar užsakydami siuntų valdymo platformos platform.multiparcels.com paslaugas.

1.2. Slapukai (angl. cookies) yra maži tekstiniai failai, kuriuos
svetainė gali nusiųsti vartotojo naršyklei, kad ši automatiškai išsaugotų
juos kompiuterio kietajame diske. Slapukai gali automatiškai fiksuoti
informaciją apie Vartotojo elgesį svetainėje (apsilankymų skaičių,
raktinius paieškos žodžius, registracijas, teikiamus prioritetus ir kt.
duomenis) ir naudojami svetainės prieinamumui, jos turiniui, funcionalumui
bei paslaugų kokybei gerinti.

1.3. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali,
renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi tiksliai ir sąžiningai,
saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti Asmens duomenų tvarkymo
tikslai.

1.4. Asmens duomenų tvarkymą nustato šios Taisyklės, LR Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių
duomenų rinkimą.

2. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Registravimosi svetainėse taisyklės:

2.1. Registruodamiesi Multisiuntos svetainėse Vartotojas
turi pateikti išsamią, pilną ir teisingą informaciją apie save, o jai
pasikeitus turi pats atnaujinti duomenis. Jeigu registruodamasis Vartotojas pateiks netikslius,
klaidinančius ar melagingus duomenis, tuomet
mes turime teisę anuliuoti Vartotojo registraciją, ištrinti duomenis arba
apriboti Vartotojo galimybes naudotis Multisiuntos svetainėmis.

2.2. Vartotojas yra atsakingas už suteikto ir/ar pasirinkto slaptažodžio,
suteikiančio prieigą prie tam tikrų svetainės puslapių, konfidencialumą.
Perduodamas šiuos duomenis Vartotojas dėl jų saugumo rizikuoja pats. Multisiuntos negali
garantuoti Vartotojo siunčiamų elektroninių
duomenų saugumo, nes informacijos perdavimas internetu nėra visiškai
saugus.

Informacijos rinkimas ir naudojimas:

2.3. Multisiuntos renka šiuos Asmens duomenis: asmens vardas,
pavardė, gimimo data, adresas, pašto kodas, telefono numeris, el.pašto
adresas bei kitus asmens kontaktinius duomenis, kurie gali būti nurodyti
registracijos anketoje.

2.4. Multisiuntos siekia suprasti Vartotojo poreikius, suteikti
geresnį aptarnavimą, todėl surinktus asmens duomenis dar naudoja ir šiems
tikslams:

2.4.1. Vartotojo informacijai apdoroti;

2.4.2. Vartotojo užsakymų apdorojimui; Vartotojo pateikiama informacija
perduodama atitinkamam vežėjui, kad jis galėtų įvykdyti užsakytą pristatymo
paslaugą;

2.4.3. finansinių dokumentų išrašymui (pvz. Sąskaitas);

2.4.4. problemų, susijusių su užsakymu, pristatymu sprendimui;

2.4.5. siekiant informuoti apie prekių/paslaugų pokyčius, tinklapio
patobulinimus;

2.4.6. statistiniais tikslais, susijusius su Vartotojo užsakymais. Toks
statistinių duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti
Vartotojo asmens tapatybės, tad Multisiuntos pasilieka teisę
tokius duomenis perduoti trečiajai šaliai;

2.4.7. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Multisiuntos turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims
šiais atvejais:

3.1.1. siekiant 2 straipsnyje išvardintų tikslų;

3.1.2. LR įstatymų numatytais atvejais;

3.1.3. apsaugos nuo sukčiavimo bei siekiant sumažinti kredito riziką;

3.1.4. parduodant dalį ar visą verslą ir/ar jo turtą;

4. Asmens duomenų koregavimas

4.1. Vartotojas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje
pateiktą informaciją;

4.2. Multisiuntos turi teisę turėti pilną, išsamią ir naujausią
Vartotojo informaciją, kad galėtų tiksliai ir efektyviai vykdyti jo
pageidavimus.

5. Informacijos ir pretenzijos perdavimas

5.1. Vartotojų klausimai ir pranešimai, susiję su Asmens duomenų tvarkymu,
turi būti pateikiami svetainėje nurodytu el. paštu;

5.2. Multisiuntos atsakymą Vartotojui pateikia ta pačia forma,
kuria gavo pranešimą ar pretenziją;

5.3. Multisiuntos svetainėse skelbia savo el.paštą ir/ar kitus
kontaktus, kuriais galima susisiekti kilus klausimams dėl Privatumo
politikos ar Asmens duomenų naudojimo.

6. Asmens duomenų tvarkymas ir pasirinkimo teisė

6.1. Vartotojas sutinka, kad asmens duomenys kuriuos jis savo noru pateikia Multisiuntos būtų
tvarkomi remiantis šiomis Privatumo Taisyklėmis;

6.2. Multisiuntos gali siųsti el. naujienas ar pasiūlymus.
Vartotojas šių rinkodaros laiškų prenumeratos gali atsisakyti bet kuriuo
metu, tačiau jam vis tiek bus siunčiama informacija bei dokumentai susiję
su jo pateikiamais užsakymais.

7. Slapukai

7.1. Slapukai (angl. cookies) yra maži tekstiniai failai, kuriuos Multisiuntos
svetainė gali nusiųsti vartotojo naršyklei, kad ši
automatiškai išsaugotų juos kompiuterio kietajame diske. Slapukai gali
automatiškai fiksuoti informaciją apie Vartotojo elgesį svetainėje
(apsilankymų skaičių, raktinius paieškos žodžius, registracijas, teikiamus
prioritetus ir kt. duomenis) ir naudojami svetainės prieinamumui, jos
turiniui, funcionalumui bei paslaugų kokybei gerinti. Dauguma naršyklių yra
nustatytos priimti slapukus, tačiau vartotojai gali pakeisti nustatymus ir
atsisakyti priimti slapukus, reikalauti įspėjimo prieš slapukų siuntimą,
tačiau tuomet gali būti prarasta galimybė pasiekti tam tikrus svetainės
puslapius. Vartotojų Asmens duomenys nėra naudojami jokiems kitiems
tikslams ar perduodami tretiesiems asmenims;

7.2. Dėl slapukų interneto programos reaguoja į Jus, kaip į asmenį.
Interneto programa, rinkdama ir prisimindama informaciją, gali pritaikyti
veiklą (produktus, paslaugas) prie Jūsų poreikių, pomėgių, bei nesiūlyti
to, ko nemėgstate;

7.3. siekdami nustatyti, kurie Multisiuntos svetainių puslapiai
naudojami, į pagalbą pasitelkiame Google Analitics ir kitus sekimo sistemų
slapukus. Taip analizuojame svetainių srautą siekdami prisitaikyti prie
Vartotojo poreikių. Tokio tipo informaciją naudojame tik statistikos
tikslais. Taipogi, kuriam nors Multisiuntos partneriui nukreipus
Vartotoją į Multisiuntos svetaines, Vartotojo kompiuteryje išlieka
slapukas, įrašantis infromaciją apie šį apsilankymą;

7.4. Vartotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą slapukams, –
pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis nurodytais
kontaktais Multisiuntos svetainėse.

8. Nuorodos į kitas svetaines

8.1. Ši Privatumo Politika taikoma tik Mutisiuntos svetainių
tituliniams (pradiniams) puslapiams. Tituliniuose puslapiuose gali būti
nuorodų į svetaines, kuriems ši Privatumo Politika netaikoma. Jei
pasinaudojote tomis nurodomis ir tokių būdu išėjote iš Multisiuntos svetainės, turėtumėte
žinoti, kad mes negalime
valdyti svetainės į kurią patekote privatumo ir apsaugos. Tokiu atveju
rekomenduojame susipažinti su Privatumo Politika kitų svetainių, galinčių
naudoti lankytojų asmeninę informaciją;

8.2. Multisiuntos neatsako už Vartotojų Asmens duomenų tvarkymą
per tretiesiems asmenims priklausančias svetaines net jei Vartotojas į jas
pateko per Multisiuntos svetainėse esančias nuorodas arba per tas
svetaines patenka į Multisiuntos svetaines;

8.3. Multisiuntos svetainėse reklamą talpinančios svetainės gali
naudoti slapukus, kurių Multisiuntos nekontroliuoja. Jei tokie
slapukai naudojami jie persisiunčiami paspaudus reklamos nuorodą Multisiuntos svetainėje.

9. Privatumo Taisyklių keitimas

9.1. Multisiuntos turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti
Privatumo Taisyklių sąlygas apie tai pranešant savo svetainėse ir kitose
vietose kur tai yra būtina;

9.2. Jei Vartotojas po Taisyklių pasiketimų toliau naudojąsi Multisiuntos paslaugomis, laikoma,
kad jis sutinka su Taisyklių
pakeitimu;

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Multisiuntos privatumo Taisyklėms yra taikomi LR teisės
aktai;

10.2. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus ginčai sprendžiami
LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei ginčą tektų perduoti teismui, byla būtų
nagrinėjama Vilniaus m. Apylinkės teisme.

Šią Privatumo politika (arba Taisyklės) reglametuoja pagrindines taisykles,
principus ir tvarką kaip Multisiuntos UABmultisiuntos.lt, multiparcels.com ir siuntų
valdymo plaforma platform.multiparcels.com renka, naudoja ir saugo bet kokią
informaciją kurią suteikiate naudodamiesi šiomis svetainėmis.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Asmens duomenys – informacija, leidžianti identifikuoti
Vartotoją, pvz. : vardas, pavardė, el. paštas, adresas, pašto kodas:
vartotojai, patys juos pateikia registruodamiesi, užsakydami siuntos
pristatymą svetainėse multisuntos.lt, multiparcels.com
ir/ar užsakydami siuntų valdymo platformos platform.multiparcels.com paslaugas.

1.2. Slapukai (angl. cookies) yra maži tekstiniai failai, kuriuos
svetainė gali nusiųsti vartotojo naršyklei, kad ši automatiškai išsaugotų
juos kompiuterio kietajame diske. Slapukai gali automatiškai fiksuoti
informaciją apie Vartotojo elgesį svetainėje (apsilankymų skaičių,
raktinius paieškos žodžius, registracijas, teikiamus prioritetus ir kt.
duomenis) ir naudojami svetainės prieinamumui, jos turiniui, funcionalumui
bei paslaugų kokybei gerinti.

1.3. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali,
renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi tiksliai ir sąžiningai,
saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti Asmens duomenų tvarkymo
tikslai.

1.4. Asmens duomenų tvarkymą nustato šios Taisyklės, LR Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių
duomenų rinkimą.

2. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Registravimosi svetainėse taisyklės:

2.1. Registruodamiesi Multisiuntos svetainėse Vartotojas
turi pateikti išsamią, pilną ir teisingą informaciją apie save, o jai
pasikeitus turi pats atnaujinti duomenis. Jeigu registruodamasis Vartotojas pateiks netikslius,
klaidinančius ar melagingus duomenis, tuomet
mes turime teisę anuliuoti Vartotojo registraciją, ištrinti duomenis arba
apriboti Vartotojo galimybes naudotis Multisiuntos svetainėmis.

2.2. Vartotojas yra atsakingas už suteikto ir/ar pasirinkto slaptažodžio,
suteikiančio prieigą prie tam tikrų svetainės puslapių, konfidencialumą.
Perduodamas šiuos duomenis Vartotojas dėl jų saugumo rizikuoja pats. Multisiuntos negali
garantuoti Vartotojo siunčiamų elektroninių
duomenų saugumo, nes informacijos perdavimas internetu nėra visiškai
saugus.

Informacijos rinkimas ir naudojimas:

2.3. Multisiuntos renka šiuos Asmens duomenis: asmens vardas,
pavardė, gimimo data, adresas, pašto kodas, telefono numeris, el.pašto
adresas bei kitus asmens kontaktinius duomenis, kurie gali būti nurodyti
registracijos anketoje.

2.4. Multisiuntos siekia suprasti Vartotojo poreikius, suteikti
geresnį aptarnavimą, todėl surinktus asmens duomenis dar naudoja ir šiems
tikslams:

2.4.1. Vartotojo informacijai apdoroti;

2.4.2. Vartotojo užsakymų apdorojimui; Vartotojo pateikiama informacija
perduodama atitinkamam vežėjui, kad jis galėtų įvykdyti užsakytą pristatymo
paslaugą;

2.4.3. finansinių dokumentų išrašymui (pvz. Sąskaitas);

2.4.4. problemų, susijusių su užsakymu, pristatymu sprendimui;

2.4.5. siekiant informuoti apie prekių/paslaugų pokyčius, tinklapio
patobulinimus;

2.4.6. statistiniais tikslais, susijusius su Vartotojo užsakymais. Toks
statistinių duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti
Vartotojo asmens tapatybės, tad Multisiuntos pasilieka teisę
tokius duomenis perduoti trečiajai šaliai;

2.4.7. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Multisiuntos turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims
šiais atvejais:

3.1.1. siekiant 2 straipsnyje išvardintų tikslų;

3.1.2. LR įstatymų numatytais atvejais;

3.1.3. apsaugos nuo sukčiavimo bei siekiant sumažinti kredito riziką;

3.1.4. parduodant dalį ar visą verslą ir/ar jo turtą;

4. Asmens duomenų koregavimas

4.1. Vartotojas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje
pateiktą informaciją;

4.2. Multisiuntos turi teisę turėti pilną, išsamią ir naujausią
Vartotojo informaciją, kad galėtų tiksliai ir efektyviai vykdyti jo
pageidavimus.

5. Informacijos ir pretenzijos perdavimas

5.1. Vartotojų klausimai ir pranešimai, susiję su Asmens duomenų tvarkymu,
turi būti pateikiami svetainėje nurodytu el. paštu;

5.2. Multisiuntos atsakymą Vartotojui pateikia ta pačia forma,
kuria gavo pranešimą ar pretenziją;

5.3. Multisiuntos svetainėse skelbia savo el.paštą ir/ar kitus
kontaktus, kuriais galima susisiekti kilus klausimams dėl Privatumo
politikos ar Asmens duomenų naudojimo.

6. Asmens duomenų tvarkymas ir pasirinkimo teisė

6.1. Vartotojas sutinka, kad asmens duomenys kuriuos jis savo noru pateikia Multisiuntos būtų
tvarkomi remiantis šiomis Privatumo Taisyklėmis;

6.2. Multisiuntos gali siųsti el. naujienas ar pasiūlymus.
Vartotojas šių rinkodaros laiškų prenumeratos gali atsisakyti bet kuriuo
metu, tačiau jam vis tiek bus siunčiama informacija bei dokumentai susiję
su jo pateikiamais užsakymais.

7. Slapukai

7.1. Slapukai (angl. cookies) yra maži tekstiniai failai, kuriuos Multisiuntos
svetainė gali nusiųsti vartotojo naršyklei, kad ši
automatiškai išsaugotų juos kompiuterio kietajame diske. Slapukai gali
automatiškai fiksuoti informaciją apie Vartotojo elgesį svetainėje
(apsilankymų skaičių, raktinius paieškos žodžius, registracijas, teikiamus
prioritetus ir kt. duomenis) ir naudojami svetainės prieinamumui, jos
turiniui, funcionalumui bei paslaugų kokybei gerinti. Dauguma naršyklių yra
nustatytos priimti slapukus, tačiau vartotojai gali pakeisti nustatymus ir
atsisakyti priimti slapukus, reikalauti įspėjimo prieš slapukų siuntimą,
tačiau tuomet gali būti prarasta galimybė pasiekti tam tikrus svetainės
puslapius. Vartotojų Asmens duomenys nėra naudojami jokiems kitiems
tikslams ar perduodami tretiesiems asmenims;

7.2. Dėl slapukų interneto programos reaguoja į Jus, kaip į asmenį.
Interneto programa, rinkdama ir prisimindama informaciją, gali pritaikyti
veiklą (produktus, paslaugas) prie Jūsų poreikių, pomėgių, bei nesiūlyti
to, ko nemėgstate;

7.3. siekdami nustatyti, kurie Multisiuntos svetainių puslapiai
naudojami, į pagalbą pasitelkiame Google Analitics ir kitus sekimo sistemų
slapukus. Taip analizuojame svetainių srautą siekdami prisitaikyti prie
Vartotojo poreikių. Tokio tipo informaciją naudojame tik statistikos
tikslais. Taipogi, kuriam nors Multisiuntos partneriui nukreipus
Vartotoją į Multisiuntos svetaines, Vartotojo kompiuteryje išlieka
slapukas, įrašantis infromaciją apie šį apsilankymą;

7.4. Vartotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą slapukams, –
pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis nurodytais
kontaktais Multisiuntos svetainėse.

8. Nuorodos į kitas svetaines

8.1. Ši Privatumo Politika taikoma tik Mutisiuntos svetainių
tituliniams (pradiniams) puslapiams. Tituliniuose puslapiuose gali būti
nuorodų į svetaines, kuriems ši Privatumo Politika netaikoma. Jei
pasinaudojote tomis nurodomis ir tokių būdu išėjote iš Multisiuntos svetainės, turėtumėte
žinoti, kad mes negalime
valdyti svetainės į kurią patekote privatumo ir apsaugos. Tokiu atveju
rekomenduojame susipažinti su Privatumo Politika kitų svetainių, galinčių
naudoti lankytojų asmeninę informaciją;

8.2. Multisiuntos neatsako už Vartotojų Asmens duomenų tvarkymą
per tretiesiems asmenims priklausančias svetaines net jei Vartotojas į jas
pateko per Multisiuntos svetainėse esančias nuorodas arba per tas
svetaines patenka į Multisiuntos svetaines;

8.3. Multisiuntos svetainėse reklamą talpinančios svetainės gali
naudoti slapukus, kurių Multisiuntos nekontroliuoja. Jei tokie
slapukai naudojami jie persisiunčiami paspaudus reklamos nuorodą Multisiuntos svetainėje.

9. Privatumo Taisyklių keitimas

9.1. Multisiuntos turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti
Privatumo Taisyklių sąlygas apie tai pranešant savo svetainėse ir kitose
vietose kur tai yra būtina;

9.2. Jei Vartotojas po Taisyklių pasiketimų toliau naudojąsi Multisiuntos paslaugomis, laikoma,
kad jis sutinka su Taisyklių
pakeitimu;

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Multisiuntos privatumo Taisyklėms yra taikomi LR teisės
aktai;

10.2. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus ginčai sprendžiami
LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei ginčą tektų perduoti teismui, byla būtų
nagrinėjama Vilniaus m. Apylinkės teisme.